اخبار

ویژه بخارشوی

ویژه بخارشوی

بخارشوی وسیله ای برای تمیز کردن راحت تر و سطوح در زمان خانه تکانی می باشد

شرکت متابو

شرکت متابو

هر شرکتی بعد از واگذاری به یک شرکت دیگر یک سری تغییرات در شرکت ایجاد می کند و این امر در شرکت متابو هم صادق است

فروش ویژه

فروش ویژه

ایران بوش در نظر دارد فروش ویژه هایی در قالب خرید از سایت ایجاد کند

تفاوت دریل های بوش

تفاوت دریل های بوش

شرکت بوش برای هر محصولی از محصولاتی یک سری کد تعریف کرده که می توان از روی آن کد اختصاصی تا حدی مشخصات آن ابزار را شناخت

مینی سنگ جدید بوش

مینی سنگ جدید بوش

شرکت بوش هر چند وقت یک بار بر اساس نیاز بازار ابزار های جدیدی را طراحی و تولید می کند

ابزار بوش سبز

ابزار بوش سبز

ابزار های بوش به دو گروه صنعتی و نیمه صنعتی تقسیم می شود

فارسی یر جدید بوش

فارسی یر جدید بوش

فارسی بر های کشویی همیشه دارای کیفیتی بالا بوده ان ولییک مشکل در کار کردن با آنها بود