مقالات

کارشر

کارشر

شناخت انواع کارواش کارشر

انواع صفحه ها

انواع صفحه ها

صفحه های برش و ساب برای انواع مواد مختلف به کار می رود

کار با اره درخت بر

کار با اره درخت بر

استفاده از هر دستگاهی یک سری اطلاعات اولیه نیاز دارد تا بهتر بتوان از آن ابزار بهره برد

اره بنزینی

اره بنزینی

اره بنزینی یکی از مهم ترین ابزار های باغبانی می باشد که در هرس و خورد کردن چوب و درخت و همچنین کنده بسیار کاربردی می باشد