مقالات

انواع صفحه ها

انواع صفحه ها

صفحه های برش و ساب برای انواع مواد مختلف به کار می رود

کار با اره درخت بر

کار با اره درخت بر

استفاده از هر دستگاهی یک سری اطلاعات اولیه نیاز دارد تا بهتر بتوان از آن ابزار بهره برد

اره بنزینی

اره بنزینی

اره بنزینی یکی از مهم ترین ابزار های باغبانی می باشد که در هرس و خورد کردن چوب و درخت و همچنین کنده بسیار کاربردی می باشد

سشوار صنعتی

سشوار صنعتی

سشوار صنعتی مانند سشوار های آرایشگاهی عمل کرده

امنیت در کار

امنیت در کار

استفاده از یک ابزار به همراه متعلقات اصول کاربردی خود را دارد