صفحه اصلی گروه ابزار برقی

محصولات ویژه لیست کامل

 • چکش تخریب بوش 27 کیلویی مدل gsh 27 vc

  چکش تخریب بوش 27 کیلویی مدل gsh 27 vc

  4,450,000 تومان

پر فروش ترین محصولات لیست کامل

 • دریل ضربه ای بوش مدل gsb 21-2 re

  دریل ضربه ای بوش مدل gsb 21-2 re

  745,000 تومان

 • چکش تخریب بوش 27 کیلویی مدل gsh 27 vc

  چکش تخریب بوش 27 کیلویی مدل gsh 27 vc

  4,450,000 تومان

 • دریل چکشی بوش (دریل بتون کن بوش ) 5 کیلویی بوش مدل gbh 5-40 dce

  دریل چکشی بوش (دریل بتون کن بوش ) 5 کیلویی بوش مدل gbh 5-40 dce

  2,250,000 تومان

 • سنگ فرز بوش 2600 وات مدل gws 26-180 h

  سنگ فرز بوش 2600 وات مدل gws 26-180 h

  807,000 تومان

 • سنگ فرز بوش سنگ بری 2600 وات مدل gws 26-230 h

  سنگ فرز بوش سنگ بری 2600 وات مدل gws 26-230 h

  807,000 تومان

 • دریل ضربه ای بوش 550 واتی مدل gsb 1300

  دریل ضربه ای بوش 550 واتی مدل gsb 1300

  181,000 تومان

 • دریل ضربه ای آاگ 630 وات مدل sbe 630 r

  دریل ضربه ای آاگ 630 وات مدل sbe 630 r

  248,000 تومان

 • دریل چکشی ماکیتا 4 شیار (دریل بتون کن ماکیتا ) مدل hr 2470

  دریل چکشی ماکیتا 4 شیار (دریل بتون کن ماکیتا ) مدل hr 2470

  465,000 تومان

جدیدترین محصولات لیست کامل

 • مینی سنگ بوش ( مینی فرز بوش ) 1300 وات مدل gws 13-125 cie

  مینی سنگ بوش ( مینی فرز بوش ) 1300 وات مدل gws 13-125 cie

  465,000 تومان

 • دریل ضربه ای بوش مدل 750 وات مدل gsb 16 re

  دریل ضربه ای بوش مدل 750 وات مدل gsb 16 re

  430,000 تومان

 • چسب حرارتی متابو مدل ke 3000

  چسب حرارتی متابو مدل ke 3000

  168,000 تومان

 • قیچی ورق بر بوش مدل gsc 160

  قیچی ورق بر بوش مدل gsc 160

  1,295,000 تومان

 • سنگ انگشتی متابو 950 وات مدل ge 950 g plus

  سنگ انگشتی متابو 950 وات مدل ge 950 g plus

  840,000 تومان

 • دریل چکشی (بتون کن ) بوش 880 وات مدل gbh 2-28 f

  دریل چکشی (بتون کن ) بوش 880 وات مدل gbh 2-28 f

  810,000 تومان

 • دریل ضربه ای متابو 1000 وات مدل sbev 1000-2

  دریل ضربه ای متابو 1000 وات مدل sbev 1000-2

  818,000 تومان

 • دریل ضربه ای متابو 650 وات مدل sbe 650

  دریل ضربه ای متابو 650 وات مدل sbe 650

  296,000 تومان