صفحه اصلی گروه ابزار برقی

محصولات ویژه لیست کامل

 • چکش تخریب بوش 16 کیلویی مدل gsh 16-28

  چکش تخریب بوش 16 کیلویی مدل gsh 16-28

  3,340,000 تومان

 • سشوار بوش صنعتی 2000 وات مدل ghg 600 ce

  سشوار بوش صنعتی 2000 وات مدل ghg 600 ce

  450,000 تومان

 • دمنده مکنده آاگ مدل gm 600 e

  دمنده مکنده آاگ مدل gm 600 e

  157,000 تومان

 • پروفیل بر آاگ 2300 وات مدل smt 355

  پروفیل بر آاگ 2300 وات مدل smt 355

  555,000 تومان

 • مینی سنگ بوش (مینی فرز بوش ) 800 وات مدل gws 8-115

  مینی سنگ بوش (مینی فرز بوش ) 800 وات مدل gws 8-115

  265,000 تومان

 • دریل چکشی نک (بتون کن نک ) 5 شیار مدل 1038 ch

  دریل چکشی نک (بتون کن نک ) 5 شیار مدل 1038 ch

  484,000 تومان

 • دریل چکشی نک (بتون کن نک ) 5 شیار مدل 1341ch

  دریل چکشی نک (بتون کن نک ) 5 شیار مدل 1341ch

  530,000 تومان

 • چکش تخریب نک 29 کیلویی مدل 2050db

  چکش تخریب نک 29 کیلویی مدل 2050db

  2,184,000 تومان

پر فروش ترین محصولات لیست کامل

 • دریل ضربه ای بوش مدل gsb 21-2 re

  دریل ضربه ای بوش مدل gsb 21-2 re

  790,000 تومان

 • دریل چکشی بوش (دریل بتون کن بوش ) 5 کیلویی بوش مدل gbh 5-40 dce

  دریل چکشی بوش (دریل بتون کن بوش ) 5 کیلویی بوش مدل gbh 5-40 dce

  1,850,000 تومان

 • سنگ فرز بوش 2600 وات مدل gws 26-180 h

  سنگ فرز بوش 2600 وات مدل gws 26-180 h

  670,000 تومان

 • سنگ فرز بوش سنگ بری 2600 وات مدل gws 26-230 h

  سنگ فرز بوش سنگ بری 2600 وات مدل gws 26-230 h

  680,000 تومان

 • دریل چکشی ماکیتا 4 شیار (دریل بتون کن ماکیتا ) مدل hr 2470

  دریل چکشی ماکیتا 4 شیار (دریل بتون کن ماکیتا ) مدل hr 2470

  465,000 تومان

 • دریل چکشی ماکیتا 5 شیار (بتون کن) مدل hr 4001 c

  دریل چکشی ماکیتا 5 شیار (بتون کن) مدل hr 4001 c

  1,440,000 تومان

 • مینی سنگ نک (مینی فرز نک ) 710 وات مدل nek 7115 ag

  مینی سنگ نک (مینی فرز نک ) 710 وات مدل nek 7115 ag

  105,000 تومان

 • چکش تخریب نک 11 کیلویی مدل nek 1526 db

  چکش تخریب نک 11 کیلویی مدل nek 1526 db

  858,100 تومان

جدیدترین محصولات لیست کامل

 • دریل چکشی آاگ 4 شیار (دریل بتن کن آاگ ) مدل kh24 e

  دریل چکشی آاگ 4 شیار (دریل بتن کن آاگ ) مدل kh24 e

  624,680 تومان

 • اره افقی بر آاگ 1300 وت مدل us 1300 xe

  اره افقی بر آاگ 1300 وت مدل us 1300 xe

  791,200 تومان

 • سنگ فرز آاگ سنگ بری 2200 وات مدل ws 2200-230

  سنگ فرز آاگ سنگ بری 2200 وات مدل ws 2200-230

  439,760 تومان

 • سنگ فرز آاگ آهنگری 2200 وات مدل ws 2200-180

  سنگ فرز آاگ آهنگری 2200 وات مدل ws 2200-180

  439,760 تومان

 • سنگ فرز آاگ سنگ بری 2400 وات مدل ws 24-230 v

  سنگ فرز آاگ سنگ بری 2400 وات مدل ws 24-230 v

  476,560 تومان

 • سنگ فرز آهنگری آاگ 2400 وات مدل ws 24-180 v

  سنگ فرز آهنگری آاگ 2400 وات مدل ws 24-180 v

  465,000 تومان

 • رنگ پاش بوش برقی مدل pfs 2000

  رنگ پاش بوش برقی مدل pfs 2000

  371,000 تومان

 • دریل پیچ گوشتی برقی نک مدل 46sd

  دریل پیچ گوشتی برقی نک مدل 46sd

  95,550 تومان