صفحه اصلی گروه ابزار برقی

محصولات ویژه لیست کامل

 • سشوار صنعتی بوش 2300 وات مدل ghg 660 lcd

  سشوار صنعتی بوش 2300 وات مدل ghg 660 lcd

  490,000 تومان

 • سنگ فرز متابو 2600 وات مدل w 26-180 mvt

  سنگ فرز متابو 2600 وات مدل w 26-180 mvt

  690,000 تومان

 • مینی سنگ متابو (مینی فرز متابو ) 850 وات مدل w 8-115

  مینی سنگ متابو (مینی فرز متابو ) 850 وات مدل w 8-115

  320,000 تومان

 • سنگ فرز ماکیتا آهنگری 2200 وات مدل ga 7020

  سنگ فرز ماکیتا آهنگری 2200 وات مدل ga 7020

  395,000 تومان

 • سنگ فرز ماکیتا سنگ بری 2200 وات مدل ga 9020

  سنگ فرز ماکیتا سنگ بری 2200 وات مدل ga 9020

  395,000 تومان

 • دریل ضربه ای متابو 650 وات مدل sbe 650

  دریل ضربه ای متابو 650 وات مدل sbe 650

  320,400 تومان

 • کمپرسور هوا متابو 5 لیتری مدل power 180-5w of

  کمپرسور هوا متابو 5 لیتری مدل power 180-5w of

  899,000 تومان

پر فروش ترین محصولات لیست کامل

 • دریل ضربه ای بوش مدل gsb 21-2 re

  دریل ضربه ای بوش مدل gsb 21-2 re

  740,000 تومان

 • دریل چکشی بوش (دریل بتون کن بوش ) 5 کیلویی بوش مدل gbh 5-40 dce

  دریل چکشی بوش (دریل بتون کن بوش ) 5 کیلویی بوش مدل gbh 5-40 dce

  1,880,000 تومان

 • سنگ فرز بوش 2600 وات مدل gws 26-180 h

  سنگ فرز بوش 2600 وات مدل gws 26-180 h

  750,000 تومان

 • سنگ فرز بوش سنگ بری 2600 وات مدل gws 26-230 h

  سنگ فرز بوش سنگ بری 2600 وات مدل gws 26-230 h

  680,000 تومان

 • دریل ضربه ای آاگ 630 وات مدل sbe 630 r

  دریل ضربه ای آاگ 630 وات مدل sbe 630 r

  247,000 تومان

 • دریل چکشی ماکیتا 4 شیار (دریل بتون کن ماکیتا ) مدل hr 2470

  دریل چکشی ماکیتا 4 شیار (دریل بتون کن ماکیتا ) مدل hr 2470

  465,000 تومان

 • مینی سنگ نک (مینی فرز نک ) 710 وات مدل nek 7115 ag

  مینی سنگ نک (مینی فرز نک ) 710 وات مدل nek 7115 ag

  105,000 تومان

 • چکش تخریب نک 11 کیلویی مدل nek 1526 db

  چکش تخریب نک 11 کیلویی مدل nek 1526 db

  876,000 تومان

جدیدترین محصولات لیست کامل

 • دریل ضربه ای آاگ 500 وات مدل sbe 500r

  دریل ضربه ای آاگ 500 وات مدل sbe 500r

  201,480 تومان

 • سنگ انگشتی متابو 710 وات گلو کوتاه مدل ge 710 compact

  سنگ انگشتی متابو 710 وات گلو کوتاه مدل ge 710 compact

  490,000 تومان

 • سنگ انگشتی متابو 710 گلو بلند مدل ge 710 plus

  سنگ انگشتی متابو 710 گلو بلند مدل ge 710 plus

  542,100 تومان

 • سنگ فرز آهنگری بوش 2100 وات مدل gws 21-180

  سنگ فرز آهنگری بوش 2100 وات مدل gws 21-180

  512,000 تومان

 • مینی سنگ آاگ (مینی فرز آاگ ) 1200 وات مدل ws 12-125 xe

  مینی سنگ آاگ (مینی فرز آاگ ) 1200 وات مدل ws 12-125 xe

  320,896 تومان

 • اره پروفیل بر دیوالت مدل d 28720

  اره پروفیل بر دیوالت مدل d 28720

  580,000 تومان

 • پیچ گوشتی برقی ماکیتا 570 وات مدل fs 4300

  پیچ گوشتی برقی ماکیتا 570 وات مدل fs 4300

  342,000 تومان

 • سشوار صنعتی متابو 1600 وات مدل h16-500

  سشوار صنعتی متابو 1600 وات مدل h16-500

  302,000 تومان