صفحه اصلی گروه ابزار برقی

محصولات ویژه لیست کامل

 • دریل ضربه ای بوش مدل gsb 21-2 re

  دریل ضربه ای بوش مدل gsb 21-2 re

  740,000 تومان

 • سشوار صنعتی بوش 2300 وات مدل ghg 660 lcd

  سشوار صنعتی بوش 2300 وات مدل ghg 660 lcd

  490,000 تومان

 • سنگ فرز بوش 2400 وات سنگبری مدل gws 24-230 h

  سنگ فرز بوش 2400 وات سنگبری مدل gws 24-230 h

  600,000 تومان

 • سشوار بوش صنعتی 2000 وات مدل ghg 600 ce

  سشوار بوش صنعتی 2000 وات مدل ghg 600 ce

  450,000 تومان

 • سنگ فرز متابو 2200 وات مدل w 22-180 mvt

  سنگ فرز متابو 2200 وات مدل w 22-180 mvt

  592,200 تومان

 • پروفیل بر متابو 2300 وات مدل cs 23-355

  پروفیل بر متابو 2300 وات مدل cs 23-355

  616,000 تومان

 • پروفیل بر بوش 2000 وات مدل gco 2000

  پروفیل بر بوش 2000 وات مدل gco 2000

  650,000 تومان

 • دریل ضربه ای متابو 750 وات مدل sbe 751

  دریل ضربه ای متابو 750 وات مدل sbe 751

  702,000 تومان

پر فروش ترین محصولات لیست کامل

 • دریل ضربه ای بوش مدل gsb 21-2 re

  دریل ضربه ای بوش مدل gsb 21-2 re

  740,000 تومان

 • دریل چکشی بوش (دریل بتون کن بوش ) 5 کیلویی بوش مدل gbh 5-40 dce

  دریل چکشی بوش (دریل بتون کن بوش ) 5 کیلویی بوش مدل gbh 5-40 dce

  1,850,000 تومان

 • سنگ فرز بوش 2600 وات مدل gws 26-180 h

  سنگ فرز بوش 2600 وات مدل gws 26-180 h

  750,000 تومان

 • سنگ فرز بوش سنگ بری 2600 وات مدل gws 26-230 h

  سنگ فرز بوش سنگ بری 2600 وات مدل gws 26-230 h

  680,000 تومان

 • دریل چکشی ماکیتا 4 شیار (دریل بتون کن ماکیتا ) مدل hr 2470

  دریل چکشی ماکیتا 4 شیار (دریل بتون کن ماکیتا ) مدل hr 2470

  465,000 تومان

 • دریل چکشی ماکیتا 5 شیار (بتون کن) مدل hr 4001 c

  دریل چکشی ماکیتا 5 شیار (بتون کن) مدل hr 4001 c

  1,440,000 تومان

 • مینی سنگ نک (مینی فرز نک ) 710 وات مدل nek 7115 ag

  مینی سنگ نک (مینی فرز نک ) 710 وات مدل nek 7115 ag

  105,000 تومان

 • چکش تخریب نک 11 کیلویی مدل nek 1526 db

  چکش تخریب نک 11 کیلویی مدل nek 1526 db

  820,000 تومان

جدیدترین محصولات لیست کامل

 • دریل ضربه ای نک 750 وات مدل nek 7513 dh

  دریل ضربه ای نک 750 وات مدل nek 7513 dh

  111,000 تومان

 • مینی سنگ نک (مینی فرز نک ) 710 وات مدل nek 7115 ag

  مینی سنگ نک (مینی فرز نک ) 710 وات مدل nek 7115 ag

  105,000 تومان

 • دریل چکشی نک 4 شیار (بتون کن نک ) مدل nek 9526 hc

  دریل چکشی نک 4 شیار (بتون کن نک ) مدل nek 9526 hc

  279,000 تومان

 • چکش تخریب نک 11 کیلویی مدل nek 1526 db

  چکش تخریب نک 11 کیلویی مدل nek 1526 db

  820,000 تومان

 • دریل ضربه ای آاگ 500 وات مدل sbe 500r

  دریل ضربه ای آاگ 500 وات مدل sbe 500r

  201,480 تومان

 • سنگ انگشتی متابو 710 وات گلو کوتاه مدل ge 710 compact

  سنگ انگشتی متابو 710 وات گلو کوتاه مدل ge 710 compact

  490,000 تومان

 • سنگ انگشتی متابو 710 گلو بلند مدل ge 710 plus

  سنگ انگشتی متابو 710 گلو بلند مدل ge 710 plus

  542,100 تومان

 • سنگ فرز آهنگری بوش 2100 وات مدل gws 21-180

  سنگ فرز آهنگری بوش 2100 وات مدل gws 21-180

  512,000 تومان