صفحه اصلی گروه تجهیزات شستشو و تمیز کننده

محصولات ویژه لیست کامل

 • کارواش کارشر ( کارچر ) 160 بار مدل k7 premium

  کارواش کارشر ( کارچر ) 160 بار مدل k7 premium

  3,030,000 تومان

 • بخارشوی کارشر( کارچر ) 2 مخزن مدل sv 7

  بخارشوی کارشر( کارچر ) 2 مخزن مدل sv 7

  3,050,000 تومان

 • نازل متمیر k2 کارشر ( کارچر ) مدل vp 120

  نازل متمیر k2 کارشر ( کارچر ) مدل vp 120

  150,000 تومان

 • کارواش کارچر ( کارشر ) 145 بار مدل k5 full control

  کارواش کارچر ( کارشر ) 145 بار مدل k5 full control

  2,070,000 تومان

 • کارواش کارچر ( کارشر ) 130 بار مدل k4 full control

  کارواش کارچر ( کارشر ) 130 بار مدل k4 full control

  1,530,000 تومان

 • کارواش کارچر ( کارشر ) 130 بار مدل k4 cilent

  کارواش کارچر ( کارشر ) 130 بار مدل k4 cilent

  1,444,000 تومان

 • کاروش اکاچر ( کارشر ) 110 بار مدل k2 premium full control home

  کاروش اکاچر ( کارشر ) 110 بار مدل k2 premium full control home

  927,000 تومان

 • کارواش کارچر (کارشر ) مدل k2 compact

  کارواش کارچر (کارشر ) مدل k2 compact

  432,000 تومان

پر فروش ترین محصولات لیست کامل

 • کارواش کارچر ( کارشر ) مدل 110 بار مدل k2 compact car

  کارواش کارچر ( کارشر ) مدل 110 بار مدل k2 compact car

  592,000 تومان

 • کارواش کارشر ( کارچر ) 160 بار مدل k7 premium

  کارواش کارشر ( کارچر ) 160 بار مدل k7 premium

  3,030,000 تومان

 • کارواش هوم لایت مدل hpw120e

  کارواش هوم لایت مدل hpw120e

  410,000 تومان

 • بخارشوی کارشر( کارچر ) 2 مخزن مدل sv 7

  بخارشوی کارشر( کارچر ) 2 مخزن مدل sv 7

  3,050,000 تومان

جدیدترین محصولات لیست کامل

 • نازل متمیر k2 کارشر ( کارچر ) مدل vp 120

  نازل متمیر k2 کارشر ( کارچر ) مدل vp 120

  150,000 تومان

 • کارواش کارچر ( کارشر ) 160 بار مدل k7 premium full control home

  کارواش کارچر ( کارشر ) 160 بار مدل k7 premium full control home

  3,255,000 تومان

 • کارواش کارچر (کارشر ) 145 بار مدل k5 premium full control home

  کارواش کارچر (کارشر ) 145 بار مدل k5 premium full control home

  2,450,000 تومان

 • کارواش کارچر (کارشر ) 130 بار مدل k4 premium full control home

  کارواش کارچر (کارشر ) 130 بار مدل k4 premium full control home

  1,720,000 تومان

 • کارواش آروا 160 بار مدل 5105

  کارواش آروا 160 بار مدل 5105

  598,000 تومان

 • کارواش آروا 130 بار مدل 5104

  کارواش آروا 130 بار مدل 5104

  509,000 تومان

 • کارواش آروا 110 بار مدل 5103

  کارواش آروا 110 بار مدل 5103

  375,000 تومان

 • کارواش کارچر ( کارشر ) 180 بار مدل k7 full control plus

  کارواش کارچر ( کارشر ) 180 بار مدل k7 full control plus

  3,430,000 تومان