صفحه اصلی گروه ابزار نجاری

محصولات ویژه لیست کامل

 • اره عمودبر بوش صنعتی بوش مدل gst 150 bce

  اره عمودبر بوش صنعتی بوش مدل gst 150 bce

  770,000 تومان

 • اره عمود بر بوش صنعتی مدل gst 8000 e

  اره عمود بر بوش صنعتی مدل gst 8000 e

  348,000 تومان

 • اره فارسی بر متابو 216 م م مدل ks 216 m

  اره فارسی بر متابو 216 م م مدل ks 216 m

  589,500 تومان

پر فروش ترین محصولات لیست کامل

 • اره عمودبر بوش صنعتی بوش مدل gst 150 bce

  اره عمودبر بوش صنعتی بوش مدل gst 150 bce

  770,000 تومان

 • اره عمود بر بوش صنعتی مدل gst 8000 e

  اره عمود بر بوش صنعتی مدل gst 8000 e

  348,000 تومان

 • اره عمود بر ماکیتا (اره چکشی ماکیتا ) مدل 4329

  اره عمود بر ماکیتا (اره چکشی ماکیتا ) مدل 4329

  215,500 تومان

 • اره عمود بر ماکیتا (اره چکشی ماکیتا ) مدل 4350ct

  اره عمود بر ماکیتا (اره چکشی ماکیتا ) مدل 4350ct

  502,000 تومان

 • اره فارسی بر متابو 216 م م مدل ks 216 m

  اره فارسی بر متابو 216 م م مدل ks 216 m

  589,500 تومان

جدیدترین محصولات لیست کامل

 • اره عمود بر آاگ 700 وات مدل step 80

  اره عمود بر آاگ 700 وات مدل step 80

  338,000 تومان

 • اره عمود بر آاگ 700 وات مدل step100x

  اره عمود بر آاگ 700 وات مدل step100x

  439,000 تومان

 • اره فارسی بر آاگ 21 س مدل ps 216 l

  اره فارسی بر آاگ 21 س مدل ps 216 l

  1,554,800 تومان

 • اره فارسی بر متابو کشویی مدل kgs 254 m

  اره فارسی بر متابو کشویی مدل kgs 254 m

  1,341,000 تومان

 • رنده گندگی متابو مدل hc 260 c

  رنده گندگی متابو مدل hc 260 c

  4,071,000 تومان

 • اره فارسی بر بوش 300 م م مدل gcm 12 gbl

  اره فارسی بر بوش 300 م م مدل gcm 12 gbl

  3,650,000 تومان

 • اره فلکه ای متابو مدل bas 318 precision

  اره فلکه ای متابو مدل bas 318 precision

  3,906,000 تومان