تفنگ میخکوب

معرفی به دوستان اشتراک گذاری

روش ارستفاده از تفنگ میخ کوب

تفنگ میخکوب

تفنگ میخ کوب ابزاری است نسبتا جدید که برای فیکس کردن یک صفحه و یا شیء فلزی نازک به یک سطح دیوار بتونی مورد استفاه می رود البته اشیاع چکش خور دیگر را نیز می توان با این دستگاه به دیوار و یا پلیت یتونی فیکس کرد .

تفنگ میخکوب عموما به صورت تک تک مسلح می شود و حتما برای شلیک باید میخ را تک تک دارد خان تفنگ کرد .

چند نکته برای استفاده بهتر از تفنگ

  • تفنگ حتما باید نسبت به سطح کار عمود باشد .
  • هر 200 شلیک قطعه مصرفی را تعویض نمایید
  • هر 500 شلیک دستگاه را کامل تمیز نمایید و گوگرد جامانده را پاک کنید
  • بعد از تمیز کردن حتما دستگاه را کامل خشک کنید .

نظرات

 
   
 
Captcha