شرکت متابو

معرفی به دوستان اشتراک گذاری

هر شرکتی بعد از واگذاری به یک شرکت دیگر یک سری تغییرات در شرکت ایجاد می کند و این امر در شرکت متابو هم صادق است

شرکت متابو

 

شرکت متابو که توسط شرکت هیتاچی خریداری شده است و یک سری تغییرات در مدیران و نحوه کار شرکت داده شد اقدام به تغییر شعار متابو هم نمود . البته این عمر در همه این توع خرید و فروش مرسوم است و طبیعی و بیشتر بعد روانی دارد .

شعار قبلی شرکت متابو که ( کار بازی نیست ) به ( یک راه حل حرفه ای ) تغییر یافت

نظرات

 
   
 
Captcha