حذف همه

پولیش نک مدل 1218 po

297,000 تومان

چکش تخریب نک مدل 2275 db

تماس بگیرید

چکش تخریب نک 16 کیلویی مدل 1551 db

858,000 تومان

مینی سنگ نک (مینی فرز ) نک 950 وات مدل 9512

150,000 تومان

مینی سنگ متوسط نک 1050 وات مدل 1112 ag

173,000 تومان

پروفیل برنک 2700 وات مدل 2735cs

464,000 تومان

دریل چکشی نک 4 شیار (بتون کن نک ) مدل nek 9526 hc

339,000 تومان

مینی سنگ نک (مینی فرز نک ) 710 وات مدل nek 7115 ag

139,000 تومان

دمنده مکنده نک (بلور نک ) 550 وات مدل 553bl

130,000 تومان

دریل پیچ گوشتی برقی نک مدل 46sd

125,500 تومان

سنگ فرز نک آهنگری 2400 وات مدل 2418ag

311,550 تومان

سنگ فرز نک سنگ بری 2500 وات مدل 2523ag

311,550 تومان

چکش تخریب نک 10 کیلویی مدل 1525db nek

873,000 تومان

چکش تخریب نک 6 کیلویی مدل 1215db nek

687,000 تومان

شیار کن نک 1100 واتی مدل 1130wn

1,069,500 تومان

چکش تخریب نک 29 کیلویی مدل 2050db

2,604,000 تومان

چکش تخریب نک 17 کیلویی مدل 1855db

1,785,600 تومان

چکش تخریب نک 15 کیلویی مدل 1342db

1,292,500 تومان

دریل چکشی نک 5 شیار (بتون کن) مدل 1750ch

1,208,000 تومان

دریل چکشی نک (بتون کن نک ) 5 شیار مدل 1341ch

تماس بگیرید

دریل چکشی نک (بتون کن نک ) 5 شیار مدل 1038 ch

604,000 تومان

دریل چکشی نک 4 شیار (دریل بتون کن نک ) مدل 1028ch

460,000 تومان

چکش تخریب نک 17 کیلویی مدل 1745db nek

1,077,000 تومان