حذف همه

پولیش نک مدل 1218 po

336,000 تومان

چکش تخریب نک مدل 2275 db

تماس بگیرید

چکش تخریب نک 16 کیلویی مدل 1551 db

1,047,900 تومان

مینی سنگ نک (مینی فرز ) نک 950 وات مدل 9512

183,750 تومان

مینی سنگ متوسط نک 1050 وات مدل 1112 ag

228,900 تومان

پروفیل برنک 2700 وات مدل 2735cs

523,000 تومان

دریل چکشی نک 4 شیار (بتون کن نک ) مدل nek 9526 hc

383,250 تومان

مینی سنگ نک (مینی فرز نک ) 710 وات مدل nek 7115 ag

157,000 تومان

دمنده مکنده نک (بلور نک ) 550 وات مدل 553bl

147,000 تومان

دریل پیچ گوشتی برقی نک مدل 46sd

141,750 تومان

سنگ فرز نک آهنگری 2400 وات مدل 2418ag

351,750 تومان

سنگ فرز نک سنگ بری 2500 وات مدل 2523ag

351,750 تومان

چکش تخریب نک 10 کیلویی مدل 1525db nek

985,950 تومان

چکش تخریب نک 6 کیلویی مدل 1215db nek

775,950 تومان

شیار کن نک 1100 واتی مدل 1130wn

1,207,500 تومان

چکش تخریب نک 29 کیلویی مدل 2050db

2,940,000 تومان

چکش تخریب نک 17 کیلویی مدل 1855db

2,016,000 تومان

چکش تخریب نک 15 کیلویی مدل 1342db

1,459,500 تومان

دریل چکشی نک 5 شیار (بتون کن) مدل 1750ch

1,363,950 تومان

دریل چکشی نک (بتون کن نک ) 5 شیار مدل 1341ch

تماس بگیرید

دریل چکشی نک (بتون کن نک ) 5 شیار مدل 1038 ch

650,000 تومان

دریل چکشی نک 4 شیار (دریل بتون کن نک ) مدل 1028ch

495,000 تومان

چکش تخریب نک 17 کیلویی مدل 1745db nek

1,216,000 تومان