حذف همه

دریل چکشی (بتن کن ) آاگ 800 وات مدل kh 26 e

2,630,000 تومان

دریل ضربه ای آاگ مدل sbe 580 r

698,000 تومان

مینی سنگ آاگ ( مینی فرز آاگ ) 1300 وات مدل ws 13-125 xe

1,264,000 تومان

سشوار صنعتی آاگ 2000 وات مدل pt 600 ec

1,673,070 تومان

مینی سنگ آاگ ( مینی فرز آاگ ) 1200 وات مدل ws 12-115

983,500 تومان

سشوار صنعتی آاگ 1500 وات مدل hg 560 d

725,307 تومان

دریل ضربه ای آاگ 850 وات مدل sb2e 850 rz

1,718,919 تومان

دریل ضربه ای آاگ 705 وات مدل sbe 705 rz

999,750 تومان

مینی سنگ آاگ (مینی فرز آاگ) 1000 وات مدل ws 10-115

888,000 تومان

اره افقی بر آاگ 900 وات مدل us 900 xe

2,731,000 تومان

دریل ضربه ای آاگ 1100 وات مدل sb2e 1100 rvz

2,023,000 تومان

دریل ضربه ای آاگ 750 وات مدل sbe 750 re

1,158,315 تومان

مینی سنگ آاگ (مینی فرز آاگ ) 800 وات مدل ws 8-115

745,500 تومان

مینی سنگ آاگ (مینی فرز آاگ ) 1200 وات مدل ws 12-125 xe

0 تومان

دریل ضربه ای آاگ 500 وات مدل sbe 500r

721,000 تومان

سنگ فرز آهنگری آاگ 2400 وات مدل ws 24-180 v

1,835,355 تومان

سنگ فرز آاگ سنگ بری 2400 وات مدل ws 24-230 v

1,835,355 تومان

سنگ فرز آاگ آهنگری 2200 وات مدل ws 2200-180

1,581,465 تومان

سنگ فرز آاگ سنگ بری 2200 وات مدل ws 2200-230

1,581,500 تومان

اره افقی بر آاگ 1300 وت مدل us 1300 xe

3,005,000 تومان

دریل چکشی آاگ 4 شیار (دریل بتن کن آاگ ) مدل kh24 e

2,278,500 تومان

پروفیل بر آاگ 2300 وات مدل smt 355

0 تومان

دریل ضربه ای آاگ 630 وات مدل sbe 630 r

898,500 تومان

مینی سنگ آاگ (مینی فرز آاگ) 670 وات مدل ws 6-115

697,500 تومان