حذف همه

مینی سنگ آاگ ( مینی فرز آاگ ) 1300 وات مدل ws 13-125 xe

339,000 تومان

سشوار صنعتی آاگ 600 وات مدل pt 600 ec

439,000 تومان

مینی سنگ آاگ ( مینی فرز آاگ ) 1200 وات مدل ws 12-115

253,000 تومان

سشوار صنعتی آاگ 1500 وات مدل hg 560 d

192,000 تومان

دریل ضربه ای آاگ 850 وات مدل sb2e 850 rz

464,000 تومان

دریل ضربه ای آاگ 705 وات مدل sbe 705 rz

268,000 تومان

مینی سنگ آاگ (مینی فرز آاگ) 1000 وات مدل ws 10-115

223,000 تومان

اره افقی بر آاگ 900 وات مدل us 900 xe

711,000 تومان

دریل ضربه ای آاگ 1100 وات مدل sb2e 1100 rvz

549,000 تومان

دریل ضربه ای آاگ 750 وات مدل sbe 750 re

295,320 تومان

مینی سنگ آاگ (مینی فرز آاگ ) 800 وات مدل ws 8-115

190,000 تومان

مینی سنگ آاگ (مینی فرز آاگ ) 1200 وات مدل ws 12-125 xe

320,896 تومان

دریل ضربه ای آاگ 500 وات مدل sbe 500r

206,000 تومان

سنگ فرز آهنگری آاگ 2400 وات مدل ws 24-180 v

481,000 تومان

سنگ فرز آاگ سنگ بری 2400 وات مدل ws 24-230 v

476,500 تومان

سنگ فرز آاگ آهنگری 2200 وات مدل ws 2200-180

439,000 تومان

سنگ فرز آاگ سنگ بری 2200 وات مدل ws 2200-230

439,500 تومان

اره افقی بر آاگ 1300 وت مدل us 1300 xe

791,200 تومان

دریل چکشی آاگ 4 شیار (دریل بتن کن آاگ ) مدل kh24 e

624,000 تومان

پروفیل بر آاگ 2300 وات مدل smt 355

573,000 تومان

دریل ضربه ای آاگ 630 وات مدل sbe 630 r

248,000 تومان

مینی سنگ آاگ (مینی فرز آاگ) 670 وات مدل ws 6-115

187,000 تومان

مینی سنگ آاگ (مینی فرز آاگ ) 900 وات مدل ws 9-115

207,000 تومان

مینی سنگ آاگ (مینی فرز آاگ ) 1100 وات مدل ws 11-115

250,240 تومان