حذف همه
  • 1
  • 2

دریل چکشی (بتن کن ) آاگ 800 وات مدل kh 26 e

1,970,000 تومان

دریل ضربه ای آاگ مدل sbe 580 r

556,000 تومان

مینی سنگ آاگ ( مینی فرز آاگ ) 1300 وات مدل ws 13-125 xe

903,000 تومان

سشوار صنعتی آاگ 2000 وات مدل pt 600 ec

1,192,260 تومان

مینی سنگ آاگ ( مینی فرز آاگ ) 1200 وات مدل ws 12-115

703,080 تومان

سشوار صنعتی آاگ 1500 وات مدل hg 560 d

518,010 تومان

دریل ضربه ای آاگ 850 وات مدل sb2e 850 rz

1,283,500 تومان

دریل ضربه ای آاگ 705 وات مدل sbe 705 rz

799,800 تومان

مینی سنگ آاگ (مینی فرز آاگ) 1000 وات مدل ws 10-115

635,000 تومان

اره افقی بر آاگ 900 وات مدل us 900 xe

1,952,000 تومان

دریل ضربه ای آاگ 1100 وات مدل sb2e 1100 rvz

1,445,220 تومان

دریل ضربه ای آاگ 750 وات مدل sbe 750 re

827,700 تومان

مینی سنگ آاگ (مینی فرز آاگ ) 800 وات مدل ws 8-115

532,900 تومان

مینی سنگ آاگ (مینی فرز آاگ ) 1200 وات مدل ws 12-125 xe

0 تومان

دریل ضربه ای آاگ 500 وات مدل sbe 500r

532,500 تومان

سنگ فرز آهنگری آاگ 2400 وات مدل ws 24-180 v

1,390,350 تومان

سنگ فرز آاگ سنگ بری 2400 وات مدل ws 24-230 v

1,390,350 تومان

سنگ فرز آاگ آهنگری 2200 وات مدل ws 2200-180

1,204,500 تومان

سنگ فرز آاگ سنگ بری 2200 وات مدل ws 2200-230

1,204,000 تومان

اره افقی بر آاگ 1300 وت مدل us 1300 xe

تماس بگیرید

دریل چکشی آاگ 4 شیار (دریل بتن کن آاگ ) مدل kh24 e

1,628,500 تومان

پروفیل بر آاگ 2300 وات مدل smt 355

1,574,490 تومان

دریل ضربه ای آاگ 630 وات مدل sbe 630 r

642,000 تومان

مینی سنگ آاگ (مینی فرز آاگ) 670 وات مدل ws 6-115

500,500 تومان

  • 1
  • 2