حذف همه

رنگ پاش بوش 650 وات مدل pfs 3000-2

564,359 تومان

مینی سنگ بوش 900 وات مدل gws 9-115

310,313 تومان

دریل چکشی بوش مدل gbh 5-40 d

2,080,032 تومان

مینی سنگ متوسط بوش 1500 وات مدل gws 15-125 cieh

989,956 تومان

مینی سنگ (مینی فرز ) بوش 1900 وات مدل gws 19-125 cie

899,907 تومان

مینی سنگ متابو 1500 وات مدل wev 15-125 quick

943,000 تومان

دریل سرکج متابو مدل wbe 700

2,124,799 تومان

اسفنج بر برقی بوش مدل gsg 300

4,057,485 تومان

مینی سنگ (مینی فرز ) بوش 750 وات مدل gws 750-115

303,704 تومان

ابزار همه کاره بوش مدل gop 30-28

989,839 تومان

سنگ فرز آهنگری بوش 2000 وات مدل gws 20-180

623,787 تومان

بتن ساب بوش مدل gbr 15 ca

1,985,299 تومان

اره فلز بر بوش مدل gcd 12 jl bosch

2,422,664 تومان

اره پروفیل بر بوش 2400 وات مدل gco 240

913,607 تومان

دریل چکشی (بتون کن ) بوش 880 وات مدل gbh 2-28 f

0 تومان

قیچی ورق بر بوش مدل gsc 160

0 تومان

مینی سنگ بوش ( مینی فرز بوش ) 1300 وات مدل gws 13-125 cie

999,675 تومان

دریل چکشی بوش (بتن کن بوش ) gbh 5-38

1,918,084 تومان

دریل چکشی بوش ( بتون کن بوش ) مدل gbh 2-28

1,094,291 تومان

مینی سنگ بوش (مینی فرز بوش ) 720 وات مدل gws 7-115 e

0 تومان

مینی سنگ بوش (مینی فرز بوش ) 1700 وات مدل gws 17-125 cie

843,231 تومان

دریل ضربه ای بوش 600 وات مدل gsb 13 re

463,947 تومان

رنگ پاش برقی بوش مدل pfs 1000

0 تومان

سنگ فرز آهنگری بوش 2100 وات مدل gws 21-180

تماس بگیرید