حذف همه

مته آهن بوش نمره 6 مدل pointteq

3,500 تومان

مته آهن بوش نمره 5 مدل pointteq

3,000 تومان

مته آهن بوش نمره 4 مدل pointteq

2,000 تومان

مته آهن بوش نمره 3.5 مدل hss-g

2,000 تومان

مته آهن بوش نمره 3 مدل pointteq

1,300 تومان

مته آهن بوش نمره 5 مدل hss-g

3,500 تومان

مته آهن بوش نمره 4.2 مدل hss-g

3,000 تومان

مته آهن بوش نمره 4 مدل hss-g

2,500 تومان

مته پنج شیار بوش 45mm مدل 2608586806

902,500 تومان

مته پنج شیار بوش 40mm مدل 2608586802

799,500 تومان

مته پنج شیار بوش 38mm مدل 2608586800

700,000 تومان

مته پنج شیار بوش 30mm مدل 2608586790

397,000 تومان

مته پنج شیار بوش 30mm مدل 2608586789

346,245 تومان

مته پنج شیار بوش 28mm مدل 2608586785

360,000 تومان

مته پنج شیار بوش 28mm مدل 2608586784

303,316 تومان

مته پنج شیار بوش 26mm مدل 2608586783

355,500 تومان

مته پنج شیار بوش 25mm مدل 2608586780

535,500 تومان

مته پنج شیار بوش 25mm مدل 2608586778

280,634 تومان

مته پنج شیار بوش 25mm مدل 2608586777

223,500 تومان

مته پنج شیار بوش 24mm مدل 2608586776

279,340 تومان

مته پنج شیار بوش 24mm مدل 2608586775

227,582 تومان

مته پنج شیار بوش 22mm مدل 2608586771

250,264 تومان

مته پنج شیار بوش 22mm مدل 2608586770

198,202 تومان

مته پنج شیار بوش 20mm مدل 2608586768

363,066 تومان