حذف همه
  • 1
  • 2
بزودی

دریل چکشی دی سی ای (بتن کن 5 شیار) 1100 وات مدل AZC03-38

0 تومان

بزودی

دریل چکشی دی سی ای (بتن کن 4 شیار) 960 وات مدل AZC04-30

0 تومان

بزودی

دریل چکشی دی سی ای (بتن کن 4 شیار) 750 وات مدل AZC03-26B

0 تومان

بزودی

دریل چکشی دی سی ای (بتن کن 4 شیار) 720 وات مدل AZC05-26

0 تومان

بزودی

دریل چکشی دی سی ای (بتن کن 4 شیار) 500 وات مدل AZC02-20

0 تومان

دریل چکشی توسن (دریل بتن کن توسن) 1500 وات مدل 8110H

0 تومان

بزودی

دریل چکشی توسن (دریل بتن کن توسن) 1100 وات مدل 8065H

0 تومان

بزودی

دریل چکشی توسن (دریل بتن کن توسن) 950 وات مدل 8033H

0 تومان

بزودی

دریل چکشی توسن (دریل بتن کن توسن) 800 وات مدل 8030H

0 تومان

بزودی

دریل چکشی توسن (دریل بتن کن توسن) 800 وات مدل 8020H

0 تومان

دریل چکشی و مینی سنگ بوش مدل gbh 2-26 dre+ gws 750

2,250,000 تومان

دریل چکشی ماکیتا (دریل بتن کن ماکیتا ) 780 وات مدل hr 2475

1,285,000 تومان

دریل چکشی بوش مدل gbh 8-45 dv

7,200,000 تومان

دریل چکشی نک ( بتن کن ) مدل 1128CH

1,092,500 تومان

دریل چکشی نک( بتن کن ) مدل 8426HC

969,000 تومان

دریل چکشی بوش مدل gbh 5-40 d

3,940,000 تومان

دریل چکشی (بتن کن ) آاگ 800 وات مدل kh 26 e

1,970,000 تومان

دریل چکشی (بتون کن ) بوش 880 وات مدل gbh 2-28 f

0 تومان

دریل چکشی بوش (بتن کن بوش ) gbh 5-38

0 تومان

دریل چکشی متابو ( بتون کن متابو ) مدل uhev 2860-2 quick

3,704,400 تومان

دریل چکشی بوش ( بتون کن بوش ) مدل gbh 2-28

2,438,000 تومان

دریل چکشی نک 4 شیار (بتون کن نک ) مدل nek 9526 hc

769,500 تومان

دریل چکشی آاگ 4 شیار (دریل بتن کن آاگ ) مدل kh24 e

1,628,500 تومان

دریل چکشی ماکیتا 5 شیار (بتون کن) مدل hr 4001 c

1,440,000 تومان

  • 1
  • 2