حذف همه

پولیش نک مدل 1218 po

228,000 تومان

سنگ فرز ماکیتا (مک تک) سنگبری مدل mt92b

185,000 تومان

سنگ فرز آهنگری ماکیتا ( مک تک) مدل mt92a

180,000 تومان

سنگ فرز آهنگری بوش 2100 وات مدل gws 21-180

512,000 تومان

سنگ فرز آهنگری آاگ 2400 وات مدل ws 24-180 v

481,000 تومان

سنگ فرز آاگ سنگ بری 2400 وات مدل ws 24-230 v

476,500 تومان

سنگ فرز آاگ آهنگری 2200 وات مدل ws 2200-180

439,000 تومان

سنگ فرز آاگ سنگ بری 2200 وات مدل ws 2200-230

439,500 تومان

سنگ فرز ماکیتا سنگ بری 2200 وات مدل ga 9020

415,000 تومان

سنگ فرز ماکیتا آهنگری 2200 وات مدل ga 7020

415,000 تومان

سنگ فرز نک آهنگری 2400 وات مدل 2418ag

251,000 تومان

سنگ فرز نک سنگ بری 2400 وات مدل 2423ag

251,160 تومان

بزودی

پولیش بوش 1400 وات مدل gpo 14 ce

680,000 تومان

سنگ فرز بوش سنگبری 2400 وات مدل gws 24-230

708,500 تومان

سنگ فرز بوش آهنگری مدل gws 24-180

530,000 تومان

سنگ فرز متابو سنگبری 2600 وات w 26-230 mvt

801,800 تومان

سنگ فرز متابو 2600 وات مدل w 26-180 mvt

801,800 تومان

سنگ فرز متابو 2400 وات مدل w 24-230 mvt

707,000 تومان

سنگ فرز متابو 2400 وات مدل w 24-180 mvt

707,000 تومان

سنگ فرز متابو سنگبری 2200 وات متابو w 22-230 mvt

660,000 تومان

سنگ فرز متابو 2200 وات مدل w 22-180 mvt

660,250 تومان

سنگ فرز بوش سنگ بری 2600 وات مدل gws 26-230 h

807,000 تومان

سنگ فرز بوش 2600 وات مدل gws 26-180 h

807,000 تومان

سنگ فرز بوش 2400 وات سنگبری مدل gws 24-230 h

630,000 تومان