حذف همه

سنگ فرز آهنگری بوش 2000 وات مدل gws 20-180

525,378 تومان

پولیش نک مدل 1218 po

297,500 تومان

سنگ فرز ماکیتا (مک تک) سنگبری مدل mt92b

189,000 تومان

سنگ فرز آهنگری ماکیتا ( مک تک) مدل mt92a

180,000 تومان

سنگ فرز آهنگری بوش 2100 وات مدل gws 21-180

تماس بگیرید

سنگ فرز آهنگری آاگ 2400 وات مدل ws 24-180 v

531,760 تومان

سنگ فرز آاگ سنگ بری 2400 وات مدل ws 24-230 v

531,760 تومان

سنگ فرز آاگ آهنگری 2200 وات مدل ws 2200-180

458,000 تومان

سنگ فرز آاگ سنگ بری 2200 وات مدل ws 2200-230

458,000 تومان

سنگ فرز ماکیتا سنگ بری 2200 وات مدل ga 9020

415,000 تومان

سنگ فرز ماکیتا آهنگری 2200 وات مدل ga 7020

445,000 تومان

سنگ فرز نک آهنگری 2400 وات مدل 2418ag

311,550 تومان

سنگ فرز نک سنگ بری 2500 وات مدل 2523ag

311,550 تومان

پولیش بوش 1400 وات مدل gpo 14 ce

826,000 تومان

سنگ فرز بوش سنگبری 2400 وات مدل gws 24-230

778,000 تومان

سنگ فرز بوش آهنگری مدل gws 24-180

778,000 تومان

سنگ فرز متابو سنگبری 2600 وات w 26-230 mvt

949,000 تومان

سنگ فرز متابو 2600 وات مدل w 26-180 mvt

939,500 تومان

سنگ فرز متابو 2400 وات مدل w 24-230 mvt

848,000 تومان

سنگ فرز متابو 2400 وات مدل w 24-180 mvt

831,000 تومان

سنگ فرز متابو سنگبری 2200 وات متابو w 22-230 mvt

770,000 تومان

سنگ فرز متابو 2200 وات مدل w 22-180 mvt

754,300 تومان

سنگ فرز بوش سنگ بری 2600 وات مدل gws 26-230 h

999,000 تومان

سنگ فرز بوش 2600 وات مدل gws 26-180 h

999,000 تومان