حذف همه

سنگ فرز آهنگری بوش 2000 وات مدل gws 20-180

435,000 تومان

پولیش نک مدل 1218 po

262,260 تومان

سنگ فرز ماکیتا (مک تک) سنگبری مدل mt92b

189,000 تومان

سنگ فرز آهنگری ماکیتا ( مک تک) مدل mt92a

180,000 تومان

سنگ فرز آهنگری بوش 2100 وات مدل gws 21-180

تماس بگیرید

سنگ فرز آهنگری آاگ 2400 وات مدل ws 24-180 v

509,000 تومان

سنگ فرز آاگ سنگ بری 2400 وات مدل ws 24-230 v

509,000 تومان

سنگ فرز آاگ آهنگری 2200 وات مدل ws 2200-180

463,000 تومان

سنگ فرز آاگ سنگ بری 2200 وات مدل ws 2200-230

460,000 تومان

سنگ فرز ماکیتا سنگ بری 2200 وات مدل ga 9020

415,000 تومان

سنگ فرز ماکیتا آهنگری 2200 وات مدل ga 7020

430,000 تومان

سنگ فرز نک آهنگری 2400 وات مدل 2418ag

277,000 تومان

سنگ فرز نک سنگ بری 2500 وات مدل 2523ag

275,000 تومان

پولیش بوش 1400 وات مدل gpo 14 ce

تماس بگیرید

سنگ فرز بوش سنگبری 2400 وات مدل gws 24-230

670,000 تومان

سنگ فرز بوش آهنگری مدل gws 24-180

675,000 تومان

سنگ فرز متابو سنگبری 2600 وات w 26-230 mvt

801,000 تومان

سنگ فرز متابو 2600 وات مدل w 26-180 mvt

801,000 تومان

سنگ فرز متابو 2400 وات مدل w 24-230 mvt

707,000 تومان

سنگ فرز متابو 2400 وات مدل w 24-180 mvt

707,000 تومان

سنگ فرز متابو سنگبری 2200 وات متابو w 22-230 mvt

660,000 تومان

سنگ فرز متابو 2200 وات مدل w 22-180 mvt

660,000 تومان

سنگ فرز بوش سنگ بری 2600 وات مدل gws 26-230 h

807,000 تومان

سنگ فرز بوش 2600 وات مدل gws 26-180 h

807,000 تومان