حذف همه

سنگ فرز ماکیتا (مکتک) سنگبری مدل mt92b

180,000 تومان

سنگ فرز آهنگری ماکیتا ( مکتک) مدل mt92a

180,000 تومان

سنگ فرز آهنگری بوش 2100 وات مدل gws 21-180

512,000 تومان

سنگ فرز آهنگری آاگ 2400 وات مدل ws 24-180 v

481,000 تومان

سنگ فرز آاگ سنگ بری 2400 وات مدل ws 24-230 v

476,560 تومان

سنگ فرز آاگ آهنگری 2200 وات مدل ws 2200-180

439,760 تومان

سنگ فرز آاگ سنگ بری 2200 وات مدل ws 2200-230

439,760 تومان

سنگ فرز ماکیتا سنگ بری 2200 وات مدل ga 9020

335,000 تومان

سنگ فرز ماکیتا آهنگری 2200 وات مدل ga 7020

325,000 تومان

سنگ فرز نک آهنگری 2400 وات مدل 2418ag

251,160 تومان

سنگ فرز نک سنگ بری 2400 وات مدل 2423ag

251,160 تومان

پولیش بوش 1400 وات مدل gpo 14 ce

788,500 تومان

سنگ فرز بوش سنگبری 2400 وات مدل gws 24-230

708,500 تومان

سنگ فرز بوش آهنگری مدل gws 24-180

704,000 تومان

سنگ فرز متابو سنگبری 2600 وات w 26-230 mvt

713,100 تومان

سنگ فرز متابو 2600 وات مدل w 26-180 mvt

713,100 تومان

بزودی

سنگ فرز متابو 2400 وات مدل w 24-230 mvt

636,100 تومان

سنگ فرز متابو 2400 وات مدل w 24-180 mvt

636,000 تومان

سنگ فرز متابو سنگبری 2200 وات متابو w 22-230 mvt

611,900 تومان

سنگ فرز متابو 2200 وات مدل w 22-180 mvt

592,200 تومان

بزودی

سنگ فرز بوش سنگ بری 2600 وات مدل gws 26-230 h

680,000 تومان

سنگ فرز بوش 2600 وات مدل gws 26-180 h

750,000 تومان

سنگ فرز بوش 2400 وات سنگبری مدل gws 24-230 h

600,000 تومان

سنگ فرز بوش 2400 وات مدل gws 24-180

704,000 تومان