حذف همه
بزودی

مینی سنگ (مینی فرز) توسن مدل 3382A plus

210,000 تومان

مینی سنگ (مینی فرز) توسن مدل 3260A

0 تومان

مینی سنگ (مینی فرز) توسن مدل 3119A

0 تومان

بزودی

مینی سنگ (مینی فرز) توسن مدل 3117SA

0 تومان

بزودی

مینی سنگ ( مینی فرز )توسن مدل 3258A

194,000 تومان

مینی فرز نک مدل 9912AG

228,000 تومان

مینی سنگ بوش 900 وات مدل gws 9-115

310,313 تومان

مینی سنگ (مینی فرز ) متابو 900 وات مدل w 9-125

530,000 تومان

مینی سنگ متوسط بوش 1500 وات مدل gws 15-125 cieh

989,956 تومان

مینی سنگ (مینی فرز ) بوش 1900 وات مدل gws 19-125 cie

899,907 تومان

مینی سنگ متوسط متابو 1700 وات مدل w17-150

1,151,000 تومان

مینی سنگ (مینی فرز) متابو 1250 وات مدل w 12-125 quick

695,600 تومان

مینی سنگ متابو 1500 وات مدل wev 15-125 quick

943,000 تومان

مینی سنگ (مینی فرز ) بوش 750 وات مدل gws 750-115

303,704 تومان

مینی سنگ ( مینی فرز ) متابو 910 وات مدل wef 9-115 quik

تماس بگیرید

بتن ساب بوش مدل gbr 15 ca

1,985,299 تومان

مینی سنگ نک (مینی فرز ) نک 950 وات مدل 9512

228,900 تومان

مینی سنگ متوسط نک 1050 وات مدل 1112 ag

284,550 تومان

مینی سنگ بوش ( مینی فرز بوش ) 1300 وات مدل gws 13-125 cie

730,000 تومان

مینی سنگ آاگ ( مینی فرز آاگ ) 1300 وات مدل ws 13-125 xe

555,675 تومان

مینی سنگ آاگ ( مینی فرز آاگ ) 1200 وات مدل ws 12-115

432,450 تومان

مینی سنگ آاگ (مینی فرز آاگ) 1000 وات مدل ws 10-115

390,600 تومان

مینی سنگ متابو (مینی فرز متابو ) 1000 وات مدل wev 10-125 quick

809,000 تومان

مینی سنگ بوش (مینی فرز بوش ) 720 وات مدل gws 7-115 e

0 تومان