حذف همه

مینی سنگ متوسط بوش 1500 وات مدل gws 15-125 cieh

833,000 تومان

مینی سنگ (مینی فرز ) بوش 1900 وات مدل gws 19-125 cie

776,000 تومان

مینی سنگ متوسط متابو 1700 وات مدل w17-150

860,000 تومان

مینی سنگ (مینی فرز) متابو 1250 وات مدل w 12-125 quick

559,500 تومان

مینی سنگ متابو 1500 وات مدل wev 15-125 quick

759,000 تومان

مینی سنگ (مینی فرز ) بوش 750 وات مدل gws 750-115

247,006 تومان

مینی سنگ ( مینی فرز ) متابو 910 وات مدل wef 9-115 quik

تماس بگیرید

بتن ساب بوش مدل gbr 15 ca

1,672,217 تومان

مینی سنگ نک (مینی فرز ) نک 950 وات مدل 9512

162,750 تومان

مینی سنگ متوسط نک 1050 وات مدل 1112 ag

202,000 تومان

مینی سنگ بوش ( مینی فرز بوش ) 1300 وات مدل gws 13-125 cie

تماس بگیرید

مینی سنگ آاگ ( مینی فرز آاگ ) 1300 وات مدل ws 13-125 xe

367,000 تومان

مینی سنگ آاگ ( مینی فرز آاگ ) 1200 وات مدل ws 12-115

275,000 تومان

مینی سنگ آاگ (مینی فرز آاگ) 1000 وات مدل ws 10-115

257,600 تومان

مینی سنگ متابو (مینی فرز متابو ) 1000 وات مدل wev 10-125 quick

650,000 تومان

مینی سنگ بوش (مینی فرز بوش ) 720 وات مدل gws 7-115 e

0 تومان

مینی سنگ بوش (مینی فرز بوش ) 1700 وات مدل gws 17-125 cie

710,175 تومان

مینی سنگ آاگ (مینی فرز آاگ ) 800 وات مدل ws 8-115

216,200 تومان

مینی سنگ آاگ (مینی فرز آاگ ) 1200 وات مدل ws 12-125 xe

357,880 تومان

مینی سنگ نک (مینی فرز نک ) 710 وات مدل nek 7115 ag

139,500 تومان

مینی سنگ ماکیتا (مینی فرز ماکیتا ) 840 وات مدل 9557hng

235,000 تومان

بزودی

مینی سنگ بوش (مینی فرز بوش ) 800 وات مدل gws 8-115

0 تومان

مینی سنگ آاگ (مینی فرز آاگ) 670 وات مدل ws 6-115

198,720 تومان

مینی سنگ آاگ (مینی فرز آاگ ) 900 وات مدل ws 9-115

227,240 تومان