حذف همه

تیغ اره همه کاره بوش مدل acz 85 eb

48,000 تومان

ست تیغ اره همه کاره بوش 5 عددی مدل starlock

185,000 تومان

تیغ اره اره همه کاره بوش مدل s 918 af

33,000 تومان

تیغ اره اره همه کاره بوش برای برش فلز مدل s 927 bef

39,000 تومان

تیغ اره اره همه کاره بوش برای برش فلز مدل s 1227 bef

53,000 تومان

تیغ اره اره همه کاره بوش برای برش یخ مدل s 1211 k

90,000 تومان

تیغ اره اره همه کاره بوش مدلs 1125 hbf

85,000 تومان

تیغ اره اره همه کاره بوش مدل s 725 vfr

49,000 تومان

پایه مگنت تراز لیزری بوش مدل bm3

185,000 تومان

صفحه سرامیک بر متابو مدل 230 م م

98,000 تومان

صفحه سرامیک بر متابو مدل 115 م م

41,000 تومان

صفحه گرانیت بر متابو 125 م م مدل 6.24307

35,000 تومان

صفحه گرانیت بر متابو 180 م م مدل 6.24309

55,000 تومان

ست مته آهن متابو 25 عددی مدل 6.27154

99,750 تومان

صفحه برش گرانیت متابو 115 م م مدل 6.24306

23,750 تومان

تیغ اره اره همه کاره بوش مدل s 922 hf

26,500 تومان

صفحه برش مولتی بوش مدل 184

66,000 تومان

ست سری پیچگوشتی 29 عددی متابو مدل 6.26821

805,000 تومان

پایه مگنت مهر

1,250,000 تومان

رابط 4 شیار به سه نظام بوش

30,000 تومان

سه نظام 13 م م بوش آچاری

42,000 تومان

صفحه برش بتن بوش 230 م م

74,000 تومان

ست مته بوش 60 عددی x60

104,000 تومان

ست مته بوش 34 عددی مدل x34

59,000 تومان