حذف همه

اره عمودبر (اره چکشی ) متابو 750 وات مدل steb 140 plus

1,235,000 تومان

اره عمودبر ( اره چکشی ) متابو 590 وات مدل steb 80 quick

574,000 تومان

اره عمود بر بوش 670 وات مدل gst 25 metal

710,000 تومان

اره عمود بر متابو 450 وات مدل steb 65 quick

379,000 تومان

اره عمود بر نک (اره چکشی نک ) 710 وات مدل 780js

181,000 تومان

اره عمود بر آاگ 700 وات مدل step100x

458,000 تومان

اره عمود بر آاگ 600 وات مدل step 90

473,800 تومان

اره عمود بر آاگ 700 وات مدل step 80

366,000 تومان

اره عمود بر ماکیتا (اره چکشی ماکیتا ) مدل 4350ct

502,000 تومان

بزودی

اره عمود بر ماکیتا (اره چکشی ماکیتا ) مدل 4329

215,500 تومان

اره عمود بر بوش 650 وات مدل gst 90 be

722,460 تومان

اره عمود بر بوش مدل gst 65

تماس بگیرید

اره عمود بر بوش صنعتی مدل gst 8000 e

393,000 تومان

توقف تولید

اره عمود بر بوش صنعتی مدل gst 85 pb

0 تومان

اره عمود بر بوش صنعتی بوش مدل gst 150 bce

1,030,000 تومان