حذف همه

اره افقی بر آاگ 900 وات مدل us 900 xe

729,000 تومان

دریل ضربه ای آاگ 1100 وات مدل sb2e 1100 rvz

550,000 تومان

دریل چکشی نک 4 شیار (بتون کن نک ) مدل nek 9526 hc

268,000 تومان

اره فارسی بر متابو 216 م م مدل ks 216 m

589,500 تومان

دمنده مکنده نک (بلور نک ) 550 وات مدل 553bl

97,000 تومان

سنگ فرز آهنگری آاگ 2400 وات مدل ws 24-180 v

465,000 تومان

دریل ضربه ای بوش 800 وات مدل gsb 18-2 re

512,000 تومان

سنگ رومیزی نک 20 سانتی مدل 3820bg

132,000 تومان

چکش تخریب نک 6 کیلویی مدل 1215db nek

550,000 تومان

چکش تخریب نک 29 کیلویی مدل 2050db

2,184,000 تومان

دریل چکشی نک (بتون کن نک ) 5 شیار مدل 1341ch

530,000 تومان

دریل چکشی نک (بتون کن نک ) 5 شیار مدل 1038 ch

484,000 تومان

دستگاه جوش اینورتر 200 آمپر هلوی مدل galieo 215

1,350,000 تومان

مینی سنگ بوش (مینی فرز بوش ) 800 وات مدل gws 8-115

265,000 تومان

پروفیل بر آاگ 2300 وات مدل smt 355

555,000 تومان

دمنده مکنده آاگ مدل gm 600 e

157,000 تومان

اره عمود بر بوش صنعتی مدل gst 8000 e

348,000 تومان

ست مته متابو 19 آهن عددی مدل : 6.27153

45,000 تومان

سشوار بوش صنعتی 2000 وات مدل ghg 600 ce

450,000 تومان

چکش تخریب بوش 16 کیلویی مدل gsh 16-28

3,340,000 تومان

اره عمودبر بوش صنعتی بوش مدل gst 150 bce

770,000 تومان