حذف همه

دریل چکشی نک ( بتن کن ) مدل 1128CH

506,000 تومان

دریل چکشی نک( بتن کن ) مدل 8426HC

459,000 تومان

دریل چکشی بوش مدل gbh 5-40 d

1,857,171 تومان

دریل چکشی (بتن کن ) آاگ 800 وات مدل kh 26 e

969,000 تومان

دریل چکشی (بتون کن ) بوش 880 وات مدل gbh 2-28 f

0 تومان

دریل چکشی بوش (بتن کن بوش ) gbh 5-38

1,712,575 تومان

دریل چکشی متابو ( بتون کن متابو ) مدل uhev 2860-2 quick

1,925,193 تومان

دریل چکشی بوش ( بتون کن بوش ) مدل gbh 2-28

977,046 تومان

دریل چکشی نک 4 شیار (بتون کن نک ) مدل nek 9526 hc

378,000 تومان

دریل چکشی شارژی آاگ (بتون کن شارژی آاگ ) 4 شیار 12 ولت مدل bbh 12 li

2,000,430 تومان

دریل چکشی آاگ 4 شیار (دریل بتن کن آاگ ) مدل kh24 e

801,000 تومان

دریل چکشی ماکیتا 5 شیار (بتون کن) مدل hr 4001 c

1,440,000 تومان

بزودی

دریل چکشی ماکیتا 4 شیار (دریل بتون کن ماکیتا ) مدل hr 2470

465,000 تومان

دریل چکشی نک 5 شیار (بتون کن) مدل 1750ch

1,494,000 تومان

دریل چکشی بوش 5 شیار (بتون کن بوش ) مدل gbh 12-52 d

3,414,694 تومان

دریل چکشی بوش شارژی (بتون کن ) 4 شیار 36 ولت مدل gbh 36 v-li compact

3,183,633 تومان

دریل چکشی نک (بتون کن نک ) 5 شیار مدل 1341ch

720,000 تومان

دریل چکشی نک (بتون کن نک ) 5 شیار مدل 1038 ch

684,000 تومان

دریل چکشی نک 4 شیار (دریل بتون کن نک ) مدل 1028ch

592,200 تومان

دریل چکشی بوش (دریل بتون کن بوش ) 2 کیلویی مدل gbh 2-20 d

533,428 تومان

دریل چکشی بوش (دریل بتون کن بوش ) 2 کیلویی با شارژی 10.8 gbh 2-26 dre+gsr 10.8 li

0 تومان

دریل چکشی بوش (دریل بتون کن بوش ) 11 کیلویی مدل gbh 11 de

0 تومان

دریل چکشی بوش (دریل بتون کن بوش) 8 کیلویی مدل gbh 8-45 d

3,028,895 تومان

دریل چکشی بوش (دریل بتون کن بوش ) 5 کیلویی بوش مدل gbh 5-40 dce

2,755,698 تومان