حذف همه
بزودی

سری 90 درچه دریمل مدل 575

160,000 تومان

بزودی

ست 20 عددی دریمل مدل 684

50,000 تومان

ست برش ابزار حکاکی دریمل مدل sc690

120,000 تومان

بزودی

سری برش دهنده دریمل مدل 670 dremel

160,000 تومان

ست ابزار حکاکی دریمل مدل 687

75,000 تومان

ست ابزار حکاکی دریمل 100 عددی مدل 723-100

165,000 تومان

پایه فرز نجاری دریمل مدل 220

250,000 تومان

پایه فرز نجاری دریمل مدل 335

180,000 تومان

ست صفحه برش دریمل 7 عددی مدل dsm 20

190,000 تومان

فرز حکاکی دریمل مدل 8200

550,000 تومان

بزودی

ست 4 عددی کولت دریمل مدل 4485

48,000 تومان

تیغ اره مویی دریمل مدل ms51

45,000 تومان

فرز حکاکی دریمل مدل 4000-4/65

580,000 تومان

فرز همه کاره دریمل مدل saw-max

520,000 تومان

اره مویی دریمل مدل moto-saw

550,000 تومان

ابزار حکاکی دریمل مدل 290-1

180,000 تومان

چسب حرارتی دریمل برقی مدل glue gun 910

110,000 تومان

بزودی

فرز حکاکی دریمل مدل 45/1-4000

480,000 تومان

ست 69 عددی دریمل مدل 688

98,000 تومان

سه نظام دریمل مدل 4486

49,000 تومان

هویه گازی دریمل

220,000 تومان

مشعل گازی دریمل مدل : 2200-4 dremel

220,000 تومان

فرز حکاکی دریمل مدل 25/1-3000

370,000 تومان