حذف همه

مینی سنگ (مینی فرز) متابو 1250 وات مدل w 12-125 quick

559,500 تومان

مینی سنگ متابو 1500 وات مدل wev 15-125 quick

759,050 تومان

مینی سنگ (مینی فرز ) بوش 750 وات مدل gws 750-115

201,000 تومان

مینی سنگ ( مینی فرز ) متابو 910 وات مدل wef 9-115 quik

تماس بگیرید

بتن ساب بوش مدل gbr 15 ca

1,350,000 تومان

مینی سنگ نک (مینی فرز ) نک 950 وات مدل 9512

141,000 تومان

مینی سنگ متوسط نک 1050 وات مدل 1112 ag

174,000 تومان

مینی سنگ بوش ( مینی فرز بوش ) 1300 وات مدل gws 13-125 cie

تماس بگیرید

مینی سنگ آاگ ( مینی فرز آاگ ) 1300 وات مدل ws 13-125 xe

367,000 تومان

مینی سنگ آاگ ( مینی فرز آاگ ) 1200 وات مدل ws 12-115

275,000 تومان

مینی سنگ آاگ (مینی فرز آاگ) 1000 وات مدل ws 10-115

245,000 تومان

مینی سنگ متابو (مینی فرز متابو ) 1000 وات مدل wev 10-125 quick

650,750 تومان

مینی سنگ بوش (مینی فرز بوش ) 720 وات مدل gws 7-115 e

274,000 تومان

مینی سنگ بوش (مینی فرز بوش ) 1700 وات مدل gws 17-125 cie

تماس بگیرید

مینی سنگ آاگ (مینی فرز آاگ ) 800 وات مدل ws 8-115

205,000 تومان

مینی سنگ آاگ (مینی فرز آاگ ) 1200 وات مدل ws 12-125 xe

362,700 تومان

مینی سنگ نک (مینی فرز نک ) 710 وات مدل nek 7115 ag

118,000 تومان

مینی سنگ ماکیتا (مینی فرز ماکیتا ) 840 وات مدل 9557hng

235,000 تومان

بزودی

مینی سنگ بوش (مینی فرز بوش ) 800 وات مدل gws 8-115

277,000 تومان

مینی سنگ آاگ (مینی فرز آاگ) 670 وات مدل ws 6-115

195,300 تومان

مینی سنگ آاگ (مینی فرز آاگ ) 900 وات مدل ws 9-115

227,850 تومان

مینی سنگ آاگ (مینی فرز آاگ ) 1100 وات مدل ws 11-115

274,350 تومان

مینی سنگ متابو (مینی فرز متابو ) 850 وات مدل w 8-115

389,000 تومان

مینی سنگ بوش (مینی فرز بوش ) 1500 وات مدل gws 15-125 cie

540,000 تومان