حذف همه

سنباده لرزان بوش 180 وات مدل gss 1400

190,000 تومان

سنباده لرزان بوش 190 وات مدل gss 2300

236,000 تومان

اره عمود بر متابو 450 وات مدل steb 65 quick

318,500 تومان

فرز نجاری متابو 1200 وات مدل of e 1229 signal

1,757,500 تومان

اره میزی ماکیتا کشویی مدل mlt100 makita

1,500,000 تومان

اره فارسی بر ماکیتا کشویی مدل ls0714

1,690,000 تومان

سنباده لرزان متابو مدل sre 3185

470,250 تومان

سنباده لرزان گرد متابو مدل sxe 3150

460,750 تومان

سنباده لرزان مشتی متابو مدل fsr 200

255,550 تومان

بزودی

اره فلکه ای متابو مدل bas 318 precision

4,370,000 تومان

اره فارسی بر بوش 300 م م مدل gcm 12 gbl

3,650,000 تومان

رنده گندگی متابو مدل hc 260 c

4,227,500 تومان

اره فارسی بر متابو 216 م م مدل ks 216 m

636,500 تومان

اره عمود بر نک (اره چکشی نک ) 710 وات مدل 780js

142,000 تومان

اره فارسی بر متابو کشویی مدل kgs 254 m

1,415,500 تومان

اره فارسی بر آاگ 21 س مدل ps 216 l

1,554,800 تومان

اره عمود بر آاگ 700 وات مدل step100x

439,000 تومان

اره عمود بر آاگ 600 وات مدل step 90

461,000 تومان

اره عمود بر آاگ 700 وات مدل step 80

338,000 تومان

اره فارسی بر آاگ کشویی 25 س مدل ps254l

1,830,000 تومان

اره گرد بر ماکیتا 23 س مدل n5900b

480,000 تومان

فرز نجاری ماکیتا مدل rp 1800

695,000 تومان

اره فارسی بر ماکیتا 25 س مدل ls 1040

855,000 تومان

اره عمود بر ماکیتا (اره چکشی ماکیتا ) مدل 4350ct

502,000 تومان